Blanja Jamu

Mbiyen dina Jumat tanggal 5 Juni aku ngancani kancaku golek adas nggo skripsine dheweke. Kancaku iki neng postingan basa Inggris jenenge Lady Slytherin. Merga iki postingan basa Jawa karo basa Indonesia ya wis aku njenengi Nyonya Besar.

Awake dhewe motoran nyang Pasar Gedhe. Tekan kana takon karo tukang parkir, “Pak, pados obat sinshe ten pundi nggih?” Bar kuwi diancer-anceri panggone. Jebule adas sing digoleki Nyonya Besar ora ana ing toko obat. Ing toko obat kuwi anane obat sinshe sing wis dikemas. Ngendikane sing njaga toko, “Cari di kios jamu aja, Mbak. Di dekat kios buah-buahan di sana itu.” 

Mlaku adhoh meneh. Bingung meneh. Takon meneh karo Pak Satpam sing njaga toko teh, “Pak, menawi badhe tumbas jamu ten pundi nggih?” “Ngrika, Mbak. Ngandhap jembatan,” ngendikane Pak Satpam.

Pas mlaku menuju kios ngisor jembatan, awake dhewe nggawe video. Ya critane pengen nyoba nggawe video travel kaya YouTuber ngono lho. 

Tekan kios jamu ….

Nyonya Besar (NB): “Pak, ada adas?”

Penjaga toko (PT): “Adas yang jamu apa yang masak?”

NB: “Bedanya apa, Pak?”

PT: “Lha Mbaknya mau mbuat jamu apa mau masak? Kalau mau masak ya beli adas masak.”

Aku: “Yang buat masak itu yang manis apa yang pedas?”

PT: “Yang buat masak itu yang manis, baunya agak harum. Kalau yang buat jamu itu yang agak pedas, yang warnanya agak hijau.”

NB: “Oh ya udah, Pak. Coba lihat yang manis dulu.”

PT: (maringi adas manis)

NB: “Ini harganya berapa, Pak?”

PT: “Mbaknya mau beli berapa?”

NB: “Sekilo berapa?”

PT: “Sekilo Rp 50.000,00.”

NB: “Ya sudah, Pak. Beli sekilo sekalian.”

Aku lagi pisan kuwi weruh wujude adas manis. Jebule bentukane kaya gabah. Tenanan, goleka ing Google. Mangga menawi kersa maos artikel saking Wikipedia basa Indonesia:  https://id.wikipedia.org/wiki/Adas_manis ; basa Inggris: https://en.wikipedia.org/?title=Anise

Oh, iya, bar kuwi aku nonton videone awake dhewe pas mlaku nyang ngisor jembatan. Jan tenan, videone tengil -_-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s